Phở đặc biệt: Măm hết Côn Đảo cùng đồng bọn

Vài thước phim kỷ niệm chuyến đi Côn Đảo cùng đồng bọn, cũng như không quên quay lại các bà măm 24/24 😆 ai biết ở Côn Đảo có gì ngon nữa thì cmt để mọi người cùng biết nhé !!!

Rate this post
Bài trước
Tàu cao tốc Trưng Nhị thực hiện những chuyến hải trình đầu tiên
Bài sau
Thời gian viếng nghĩa trang Hàng Dương và Đền thờ Côn Đảo
Bạn phải đăng nhập để gửi phản hồi.