Lịch chạy tàu Côn Đảo Express tuyến Vũng Tàu – Côn ĐảoCần Thơ – Trần Đề – Côn Đảo cụ thể như sau:

VŨNG TÀU – CÔN ĐẢO

  • Vũng Tàu đi Côn Đảo: 8:00 AM
  • Côn Đảo về Vũng Tàu: 13:30 PM

TRẦN ĐỀ – CÔN ĐẢO

  • Trần Đề đi Côn Đảo: 9:00 AM
  • Côn Đảo về Trần Đề: 12:00 PM

CẦN THƠ – CÔN ĐẢO

  • Cần Thơ đi Côn Đảo: 7:00 AM
  • Côn Đảo về Vũng Tàu: 12:00 PM
Menu