Lịch chạy tàu Côn Đảo Express tuyến Vũng Tàu – Côn Đảo, Trần Đề – Côn Đảo và Cần Thơ – Côn Đảo cụ thể như sau: