VŨNG TÀU – CÔN ĐẢO

  • Vũng Tàu đi Côn Đảo: 8:00 AM mỗi ngày
  • Côn Đảo về Vũng Tàu: 13:30 PM mỗi ngày

TRẦN ĐỀ – CÔN ĐẢO

  • Trần Đề đi Côn Đảo: 9:00 AM mỗi ngày
  • Côn Đảo về Trần Đề: 12:00 PM mỗi ngày

CẦN THƠ – CÔN ĐẢO

  • Cần Thơ đi Côn Đảo: 7:00 AM mỗi ngày
  • Côn Đảo về Vũng Tàu: 12:00 PM mỗi ngày
Menu