Lịch chạy tàu Côn Đảo Express tuyến Vũng Tàu – Côn ĐảoCần Thơ – Trần Đề – Côn Đảo cụ thể như sau:

Tau cao tốc tuyến Cần Thơ – Côn Đảo tạm ngưng hoạt động

TÀU CAO TỐC VŨNG TÀU – CÔN ĐẢO

Vũng Tàu đi Côn Đảo: 8:00 AM

Côn Đảo về Vũng Tàu: 13:30 PM

TÀU CAO TỐC TRẦN ĐỀ – CÔN ĐẢO

Trần Đề đi Côn Đảo: 9:00 AM

Côn Đảo về Trần Đề: 12:00 PM

Menu

Tàu cao tốc Côn Đảo Express