Thời gian viếng nghĩa trang Hàng Dương và Đền thờ Côn Đảo

Để đảm bảo tính tôn nghiêm, an ninh trật tự, bảo vệ môi trường trong lễ viếng, dâng hương tưởng niệm tại di tích nghĩa trang Hàng Dương và Đền thờ Côn Đảo, ngày 23/4/2019 Ban Quản lý Di tích Côn Đảo đã có thông báo số 103/DTCĐ-VP thông báo thời gian thăm viếng, dâng hương tưởng niệm tại di tích nghĩa trang Hàng Dương và Đền thờ Côn Đảo, cụ thể như sau:

Tại nghĩa trang Hàng Dương:

  • Ban ngày: Từ 7 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút
  • Ban đềm: Từ 18 giờ 00 phút đến 24 giờ 00 phút

Tại đền thờ Côn Đảo:

  • Ban ngày: Từ 7 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút
  • Ban đềm: Từ 18 giờ 00 phút đến 22 giờ 00 phút

Thời gian viếng nghĩa trang Hàng Dương và Đền thờ Côn Đảo

Bài viết cùng chủ đề

Bạn phải đăng nhập để gửi phản hồi.
Menu

Tàu cao tốc Côn Đảo Express