Bản đồ quy hoạch các tuyến, điểm du lịch sinh thái tại Vườn quốc gia Côn Đảo

Bản đồ quy hoạch các tuyến, điểm du lịch sinh thái tại Vườn quốc gia Côn Đảo bao gồm 12 điểm du lịch sinh thái và 11 tuyến du lịch sinh thái kết hợp bảo vệ rừng:

Bản đồ quy hoạch các tuyến, điểm du lịch sinh thái tại Vườn quốc gia Côn Đảo

Các điểm du lịch sinh thái:

Gồm 12 điểm du lịch sinh thái trong Vườn quốc gia Côn Đảo, như sau:

 1. Tại Văn phòng Ban quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo trên đảo Côn Sơn;
 2. Tại Sở Rẫy trên đảo Côn Sơn;
 3. Tại Ông Đụng (trạm Kiểm lâm Ông Đụng) trên đảo Côn Sơn;
 4. Tại Đầm Tre (trạm Kiểm lâm Đầm Tre) trên đảo Côn Sơn;
 5. Tại hòn Bảy Cạnh (trạm Kiểm lâm hòn Bảy Cạnh);
 6. Tại Hòn Cau (trạm Kiểm lâm Hòn Cau);
 7. Tại Hòn Tài (trạm Kiểm lâm Hòn Tài);
 8. Tại Bãi Dương (trạm Kiểm lâm Bãi Dương);
 9. Tại hòn Tre Lớn (trạm Kiểm lâm hòn Tre Lớn);
 10. Tại hòn Tre Nhỏ (trạm Kiểm lâm hòn Tre Nhỏ);
 11. Tại Hòn Bà (trạm Kiểm lâm Hòn Bà);
 12. Tại bãi Đầm Trầu, trên đảo Côn Sơn.

Các tuyến du lịch sinh thái kết hợp tuần tra bảo vệ rừng, biển:

Gồm 11 tuyến

 1. Tuyến 1: Đi vòng quanh đảo Côn Sơn- có ghé thăm hòn Tre Lớn;
 2. Tuyến 2: Đảo Côn Sơn – Hòn Tài – hòn Bảy Cạnh;
 3. Tuyến 3: Đảo Côn Sơn – hòn Bảy Cạnh – Hòn Cau;
 4. Tuyến 4: Đảo Côn Sơn – hòn Tre Lớn – hòn Tre Nhỏ;
 5. Tuyến 5: Đảo Côn Sơn – Bãi Dương – vịnh Đầm Tre;
 6. Tuyến 6: Trung tâm Vườn quốc gia Côn Đảo – Ma Thiên Lãnh – bãi Ông Đụng;
 7. Tuyến 7: Trung tâm Vườn quốc gia Côn Đảo – bãi Đầm Trầu;
 8. Tuyến 8: Trung tâm Vườn quốc gia Côn Đảo – hồ An Hải – núi Thánh Giá;
 9. Tuyến 9: Trung tâm Vườn quốc gia Côn Đảo – Sở Rẫy – bãi Ông Đụng – cầu Ma Thiên Lãnh;
 10. Tuyến 10: Trung tâm Vườn quốc gia Côn Đảo – Hang Đức Mẹ – Đất Thắm – Bãi Bàng;
 11. Tuyến 11: Thị trấn Côn Đảo – Mũi Cá Mập – Bến Đầm – Hòn Bà – Đỉnh Tình Yêu.
Rate this post
Bài trước
Côn Đảo – Điểm đến lý tưởng trong tháng 4 ở Việt Nam
Bài sau
Đền thờ Côn Đảo