Rác đầy các bãi biển Côn Đảo, dọn 1 tuần 3 buổi vẫn không sạch