Hội đua bè: Tái hiện lịch sử đấu tranh vượt ngục của tù nhân Côn Đảo