Lượng khách đến Côn Đảo tăng gấp đôi so với năm trước