Tóm tắt các nhiệm vụ của sĩ quan trực ca trên buồng lái


Là sĩ quan trẻ đảm nhiệm nhiệm vụ của SQTC trên buồng lái lần đầu bạn phải hoàn thành các công việc sau đây trong ca trực hàng hải:

Các bạn sĩ quan trẻ trực ca trên buồng lái nhập tâm các nhiệm vụ này.

 1. Duy trì cảnh giới bằng mắt và bằng tai và bằng mọi phương pháp sẵn có. Mặc dù anh làm bất cứ việc gì trên buồng lái anh phải luôn luôn để mắt đến công việc cảnh giới, không được lơ là một phút.
 2. Trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng không được rời buồng lái cho đến khi giao ca;
 3. Kiểm tra tốc độ, vị trí, hướng đi của tàu liên tục trong khoảng thời gian nhất định, dùng các thiết bị hàng hải sẵn có để duy trì hướng đi theo kế hoạch trong thời gian trực;
 4. Đảm bảo thực thi Lệnh thường trực và các chỉ dẫn của Thuyền trưởng;
 5. Vận dụng đầy đủ kiến thức sử dụng các thiết bị an toàn hàng hải, nắm vững những hạn chế của chúng;
 6. Sử dụng các tầm xa hoạt động của rađa linh hoạt tùy theo các yêu cầu khác nhau, đo khoảng cách, sử dụng PI, khử nhiễu, các phương thức định hướng,… và hiểu biết những hạn chế của nó;
 7. Sử dụng tốt hải đồ điện tử và ECDIS;
 8. Tùy ý sử dụng lái, máy, tín hiệu âm thanh khi thấy cần thiết, thường xuyên thông báo biến đổi tốc độ tàu cho buồng máy;
 9. Hiểu biết những đặc tính điều động, cự ly dừng khẩn cấp của tàu, nên nhớ rằng đặc tính điều động của tàu lạ có thể khác với tàu ta;
 10. Xác định sai số la bàn mỗi ca, đặc biệt là sau khi đổi hướng đi;
 11. Đồ giải và xác định vị trí tàu trong thời khoảng nhất định;
 12. Kiểm tra tính năng rađa mỗi ca một lần;
 13. Kiểm tra đồng hồ thiên văn và khí áp kế;
 14. Ghi nhật ký các chuyển động và tác nghiệp tàu liên quan đến hàng hải khi điều động tàu trong ca trực. Ghi nhật ký tay chuông;
 15. Lấy dự báo thời tiết;
 16. Kiểm tra trạng thái hoạt động của các thiết bị hàng hải;
 17. Mổi ca trực phải chuyển sang thử lái tay một lần;
 18. Kiểm tra thiết bị vô tuyến và thử hàng ngày;
 19. Tình trạng hàng hóa, mớn nước, hiệu mớn nước, tình trạng balát;
 20. Cập nhật báo cáo giữa trưa cho công ty và người thuê tàu;
 21. Để mắt đến các thủy thủ làm việc trên boong;
 22. Tuân thủ Colregs và Solas;
 23. Báo cáo kịp thời cho Thuyền trưởng các tình huống khẩn cấp.


Thuyền trưởng Tiếu Văn Kinh – T.V.K

Rate this post
Bài trước
Những địa chỉ để mua hải sản Côn Đảo tươi ngon về làm quà
Bài sau
Những bãi biển đẹp như mơ ở Côn Đảo
Bạn phải đăng nhập để gửi phản hồi.