Phóng sự về anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Võ Thị Sáu