Phê duyệt phạm vi vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt của Trạm cung cấp nước huyện Côn Đảo

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 2049/QĐ-UBND về việc phê duyệt phạm vi vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt đối với Trạm cung cấp nước huyện Côn Đảo. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 09/8/2019 và thay thế mục 11 Phụ lục kèm theo Quyết định số 734/QĐ-UBND ngày 27/3/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt phạm vi vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt của các công trình khai thác, sử dụng nước đã được cấp phép trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Theo đó, phạm vi vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt tối thiểu là 30 m tính từ tâm miệng giếng khoan của 25 giếng khoan khai thác nước dưới đất phục vụ sinh hoạt trên địa bàn huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu theo Giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất số 906/GP-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường, với tổng lưu lượng khai thác là 3.400m3/ngày đêm/tổng số giếng khai thác là 25 giếng khoan.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Trạm cung cấp nước huyện Côn Đảo có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Côn Đảo và các cơ quan liên quan xác định ranh giới phạm vi của vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt của công trình trên thực địa sau khi được phê duyệt và công bố; bảo vệ nguồn nước do mình trực tiếp khai thác, sử dụng; theo dõi, giám sát các hoạt động trong vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt của công trình. Trường hợp phát hiện hành vi gây ô nhiễm hoặc có nguy cơ gây ô nhiêm, không bảo đảm an toàn cho việc khai thác nước của công trình và các hành vi vi phạm pháp luật về tài nguyên nước khác trong phạm vi vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt của công trình khai thác thì phải kịp thời ngăn chặn, đồng thời báo cáo ngay đến chính quyền địa phương nơi gần nhất để xử lý.

Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thông báo vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt; đôn đốc, hướng dẫn, giám sát các tổ chức, cá nhân trên địa bàn thực hiện việc xác định ranh giới vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt trên thực địa sau khi được phê duyệt và công bố; định kỳ tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện việc xác định và công bố vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt của các công trình khai thác nước để cấp cho sinh hoạt trên địa bàn gửi về Bộ Tài nguyên và Môi trường qua Cục Quản lý tài nguyên nước trước ngày 30 tháng 01 hàng năm.

Ngoài ra, UBND tỉnh yêu cầu UBND huyện Côn Đảo và các cơ quan liên quan trên địa bàn xác định ranh giới phạm vi của vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt trên thực địa sau khi được phê duyệt, công bố; thực hiện các biện pháp bảo vệ chất lượng nguồn nước sinh hoạt trên địa bàn; tiếp nhận thông tin, giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt của các công trình khai thác nước trên địa bàn theo thẩm quyền. Các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình sinh sống, hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong phạm vi vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt phải tuân thủ các quy định về hành lang bảo vệ nguồn nước, bảo vệ nguồn nước dưới đất và tuân thủ các yêu cầu khác về bảo vệ tài nguyên nước theo quy định của pháp luật về tài nguyên nước.

Nguồn: Quyết định số 2049/QĐ-UBND

5/5 - (1 bình chọn)
Bài trước
Hành khách làm thủ tục lên tàu cao tốc ra Côn Đảo
Bài sau
Tạm ngưng tiếp nhận vận chuyển xe gắn máy đi ra Côn Đảo

1 Bình luận. Leave new

Bạn phải đăng nhập để gửi phản hồi.