Ngày Thuyền viên – “Day of the Seafarer” – 26/5

Tổ chức Hàng hải thế giới (IMO) đã chọn Ngày 25 tháng 6 hàng năm là Ngày Thuyền viên – “Day of the Seafarer”. Đây là một sự tôn vinh, công nhận đầy đủ và sự biết ơn sâu sắc tới sự đóng góp, sự hy sinh mà thuyền viên phải chịu do thời gian dài sống và làm việc trên biển xa cách gia đình và bạn bè.

Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO) đã Quyết định lấy năm 2010 làm “Năm thuyền viên” và cũng tại Hội nghị các bên tham gia Công ước quốc tế về Tiêu chuẩn huấn luyện, cấp bằng và trực ca cho thuyền viên (STCW), 1978, tổ chức tại Manila từ ngày 21 – 26/6/2010 đã đánh giá cao vai trò của thuyền viên trong sự nghiệp phát triển nền kinh tế thế giới cũng như giá trị ảnh hưởng của lực lượng lao động này đến cộng đồng xã hội. Với sự biết ơn chân thành đó Tổ chức IMO đã ra tiếp Nghị quyết 19 để chọn ngày 25 tháng 6 hàng năm làm “Ngày thuyền viên”. Nghị quyết 19 đã nêu rõ:

… “CÔNG NHẬN ĐẦY ĐỦ sự đóng góp chung mà thuyền viên trên toàn thế giới dành cho thương mại hàng hải quốc tế, nền kinh tế thế giới và xã hội nói chung,

CÙNG CÔNG NHẬN các rủi ro đáng kể mà thuyền viên phải gánh chịu trong quá trình thực hiện công việc và nhiệm vụ hàng ngày trong một môi trường không thân thiện thường xuyên,

LƯU Ý sự hy sinh mà thuyền viên phải chịu do thời gian dài sống và làm việc trên biển xa cách gia đình và bạn bè,

BIẾT ƠN SÂU SẮC rằng, trên cơ sở công nhận những điều trên, Tổ chức Hàng hải quốc tế đã đặt tên năm 2010 là “Năm thuyền viên” để Tổ chức này và cộng đồng hàng hải quốc tế nói chung vinh danh thuyền viên,

MONG MUỐN đảm bảo sự bày tỏ lòng biết ơn và sự nhớ ơn đối với thuyền viên trên toàn thế giới vì những lý do giải thích ở trên,

CÔNG NHẬN rằng việc thông qua các sửa đổi đối với Công ước và Bộ luật STCW vào ngày 25/6/2010 đã làm cho ngày này trở nên ý nghĩa đối với cộng đồng hàng hải quốc tế và những người làm việc trên tàu,

QUYẾT ĐỊNH chọn ngày 25 tháng 6 hàng năm sau này là “Ngày thuyền viên”…

Tàu cao tốc Côn Đảo Express

Rõ ràng sự vinh danh mang tính toàn cầu đó sẽ ảnh hưởng sâu sắc đến tình cảm của xã hội dành cho chúng ta – “những người đi biển”. Ngược lại mỗi một thuyền viên sẽ cảm nhận được niềm tự hào đối với công việc họ đang thực thi, vai trò và nghĩa vụ của họ đối với ngành công nghiệp hàng hải.

Một số người không đại diện cho bao thế hệ, một giai đoạn đen tối không thể xóa đi lịch sử vẻ vang. Những thuyền viên Việt nam đã, đang và sẽ phục vụ trong ngành hàng hải luôn luôn được vinh danh như những gì mà tổ chức hàng hải thế giới IMO nhìn nhận, đánh giá.

“NGÀY THUYỀN VIÊN” quốc tế là một sáng kiến quan trọng của IMO cần phải được tổ chức long trọng và đưa vào chương trình triển khai ở cấp Nhà nước. Điều đó càng chứng tỏ sự quan tâm đúng mức của Chính phủ đối với chủ trương phát triển kinh tế biển của Việt nam.

 

5/5 - (1 bình chọn)
Bài trước
07 lý do vì sao bạn nên đến Côn Đảo một lần trong đời
Bài sau
Giết thời gian không phải là cái tội
Bạn phải đăng nhập để gửi phản hồi.