Mở thêm các tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo Phú Quốc, Côn Đảo

Từ 1/11, một số tuyến từ bờ ra đảo được công bố quản lý theo quy định về vận tải thủy từ bờ ra đảo…

Thông tư số 36/2019 của Bộ GTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2013 quy định về quản lý tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo trong vùng biển Việt Nam có hiệu lực từ 1/11/2019. Thông tư quy định cụ thể danh mục các tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo có thêm 11 tuyến vận tải.

Cụ thể, thông tư này bổ sung các tuyến Trần Đề – Côn Đảo (tỉnh Sóc Trăng), Khai Long – Hòn Khoai, Năm Căn – Hòn Khoai, Năm Căn – Hòn Chuối (tỉnh Cà Mau); Năm Căn – Phú Quốc, Năm Căn – Nam Du, Năm Căn – Thổ Châu, Sông Đốc – Thổ Châu, Sông Đốc – Nam Du, Khai Long – Phú Quốc (tỉnh Cà Mau và Kiên Giang); Cùng đó là các tuyến: Đầm Hà – Đảo Trần (tỉnh Quảng Ninh) được nối dài tới đảo Cô Tô thành tuyến Hải Hà – Đảo Trần – Cô Tô.

Thông tư cũng đưa ra khỏi danh mục các tuyến: An Biên – Thổ Châu, An Biên – Nam Du, An Biên – Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang).

Nội dung thông tư sửa đổi cũng quy định cấp đăng kiểm của phương tiện được hoạt động vận tải trên từng tuyến cụ thể. Tùy từng tuyến, cấp đăng kiểm thấp nhất mà phương tiện được hoạt động là tàu pha sông biển hoặc tàu biển từ cấp hạn chế III, II trở lên. Không có tuyến nào dành cho phương tiện thủy cấp tàu sông.

Đối với các tuyến được bổ sung vào danh mục như: Trần Đề – Phú Quốc, Năm Căn – Phú Quốc, Năm Căn – Nam Du, Năm Căn – Thổ Châu, Sông Đốc – Thổ Châu, Sông Đốc – Nam Du, Khai Long – Phú Quốc, phương tiện hoạt động phải là tàu biển cấp hạn chế II trở lên. Các tuyến Khoai Long – Hòn Khoai, Năm Căn – Hòn Khoai (Cà Mau) dành cho tàu pha sông biển VR-SB hoặc tàu biển cấp hạn chế II.

Huy Lộc
https://www.baogiaothong.vn

Rate this post
Bài trước
Đề xuất Côn Đảo trở thành thành viên mạng lưới các Khu bảo tồn rùa biển IOSEA
Bài sau
Rong nho Côn Đảo khơi nguồn khởi nghiệp
Bạn phải đăng nhập để gửi phản hồi.