Lịch nước rút Hòn Bà Vũng Tàu tháng 11/2020

Theo dõi thông tin lịch nước rút Hòn Bà Vũng Tàu tháng 11/2020 để đi bộ khám phá những điểm đặc biệt về hòn đảo giữa biển Vũng Tàu này nhé !

 • Chủ Nhật ngày 1/11/2020: Nước rút từ 7:00 – 9:00
 • Thứ Hai ngày 2/11/2020: Nước rút từ 6:30 – 10:00
 • Thứ Ba ngày 3/11/2020: Nước rút từ 7:00 – 11:00
 • Thứ Tư ngày 4/11/2020: Nước rút từ 7:00 – 11:45
 • Thứ Năm ngày 5/11/2020: Nước rút từ 7:30 – 12:30
 • Thứ Sáu ngày 6/11/2020: Nước rút từ 8:30 – 13:00
 • Thứ Bảy ngày 7/11/2020: Nước rút từ 9:00 – 14:00
 • Chủ Nhật ngày 8/11/2020: Nước rút từ Nước rút từ 10:00 – 14:30
 • Thứ Hai ngày 9/11/2020: Nước rút từ 12:00 – 15:00
 • Thứ Ba ngày 10/11/2020: Nước rút từ 14:00 – 15:00
 • Thứ Tư ngày 11/11/2020: Nước rút khoảng 40 phút từ 15:40 – 16:20
 • Thứ Năm ngày 12/11/2020: Nước lớn không đi bộ ra được
 • Thứ Sáu ngày 13/11/2020: Nước lớn không đi bộ ra được
 • Thứ Bảy ngày 14/11/2020: Nước rút từ 5:00 – 8:00
 • Chủ Nhật ngày 15/11/2020: Nước rút từ 5:15 – 9:45
 • Thứ Hai ngày 16/11/2020: Nước rút từ 5:30 – 10:30
 • Thứ Ba ngày 17/11/2020: Nước rút từ 6:45 – 10:30
 • Thứ Tư ngày 18/11/2020: Nước rút từ 7:30 – 11:00
 • Thứ Năm ngày 19/11/2020: Nước rút từ 7:00 – 13:00
 • Thứ Sáu ngày 20/11/2020: Nước rút từ 8:00 – 14:00
 • Thứ Bảy ngày 21/11/2020: Nước rút từ 9:00 – 14:30
 • Chủ Nhật ngày 22/11/2020: Nước rút từ 10:45 – 14:30
 • Thứ Hai ngày 23/11/2020: Nước rút từ 13:00 – 14:30
 • Thứ Tư ngày 24/11/2020: Nước lớn không đi bộ ra được
 • Thứ Năm ngày 25/11/2020: Nước lớn không đi bộ ra được
 • Thứ Sáu ngày 26/11/2020: Nước lớn không đi bộ ra được
 • Thứ Bảy ngày 27/11/2020: Nước lớn không đi bộ ra được
 • Chủ Nhật ngày 28/11/2020: Nước rút từ 6:00 – 7:30
 • Thứ Hai ngày 29/11/2020: Nước rút từ 5:45 – 9:00
 • Thứ Ba ngày 30/11/2020: Nước rút từ 5:30 – 9:30
5/5 - (1 bình chọn)
Bài trước
Đề nghị tăng 2 tàu cao tốc Vũng Tàu – Côn Đảo
Bài sau
Thay đổi giờ tàu tuyến Côn Đảo – Vũng Tàu và Côn Đảo – Trần Đề ngày 8/11/2020
Bạn phải đăng nhập để gửi phản hồi.