Cập nhật tất cả giá vé tàu cao tốc Côn Đảo Express trên các tuyến đang khai thác gồm: Vũng Tàu – Côn Đảo, Trần Đề – Côn Đảo và Cần Thơ – Côn Đảo

GIÁ VÉ TÀU CAO TỐC CÔN ĐẢO EXPRESS

Giá vé tàu cao tốc Vũng Tàu - Côn Đảo

Giá vé Eco Trẻ em/ NCT Giá vé VIP Ghi chú
     660,000  550,000   1,200,000 Thứ 2 → Thứ 5
     880,000  700,000   1,200,000 Thứ 6 → Chủ Nhật
     660,000  500,000   1,200,000 Thứ 2 → Thứ 5
     880,000  700,000   1,200,000 Thứ 6 → Chủ Nhật

Giá vé tàu cao tốc Côn Đảo Express tuyến Trần Đề - Côn Đảo - Trần Đề

Giá vé Eco Trẻ em/ NCT Giá vé VIP Ghi chú
  320,000   260,000   500,000 Thứ 2 → Thứ 5
  350,000   290,000   500,000 Thứ 6 → Chủ Nhật
  320,000   260,000   500,000 Thứ 2 → Thứ 5
  350,000   290,000   500,000 Thứ 6 → Chủ Nhật

Giá vé tàu cao tốc Côn Đảo Express tuyến Cần Thơ - Côn Đảo

Giá vé Eco Trẻ em/ NCT Giá vé VIP Ghi chú
  610,000   520,000   990,000 Thứ 2 → Thứ 5
  690,000   600,000   990,000 Thứ 6 → Chủ Nhật
  610,000   520,000   990,000 Thứ 2 → Thứ 5
  690,000   600,000   990,000 Thứ 6 → Chủ Nhật