Địa điểm đăng ký và mua vé tham quan Nhà tù Côn Đảo và Bảo tàng Côn Đảo

Điểm đến

Nhằm thuận tiện cho du khách khi đăng ký và mua vé tham quan Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Nhà tù Côn Đảo và Bảo tàng Côn Đảo, Trung tâm bảo tồn di tích Quốc gia Côn Đảo thông báo về việc di dời địa điểm đăng ký và mua vé tham quan như sau:

Điểm đăng ký và mua vé tham quan: Trung tâm bảo tồn di tích Quốc gia Côn Đảo

Địa chỉ: số 10 đường Nguyễn Huệ, huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Điện thoại: 02543 830 517

Thời gian thực hiện: Kể từ ngày 4/10/2019

Menu