Danh sách khách sạn tại Côn Đảo (Bản đầy đủ thông tin nhất)

Chúng tôi cập nhật danh sách các khách sạn tại Côn Đảo với Bản đầy đủ thông tin nhất về địa chỉ, số điện thoại liên hệ, lượng phòng và sức chứa của từng khách sạn để quý khách tiện liên hệ khi đến với hòn đảo này.

Khu nghỉ dưỡng Sixsense

 • Địa chỉ: Bãi Đất Dốc
 • Điện thoại liên hệ: 0254.3831.222 – 0914399380
 • Lượng phòng: 110
 • Sức chứa: 150

Khách Sạn Thiên Tân

 • Địa chỉ: Nguyến Đức Thuận
 • Điện thoại liên hệ: 0254.3630.123
 • Lượng phòng: 52
 • Sức chứa: 130

Con son Iland hotel

 • Địa chỉ: Tôn Đức Thắng
 • Điện thoại liên hệ: 0254.3830.113 – 0989488877
 • Lượng phòng: 11
 • Sức chứa: 25

Khách Sạn Thủy Thành

 • Địa chỉ: Phạm Văn Đồng
 • Điện thoại liên hệ: 0963550333
 • Lượng phòng: 10
 • Sức chứa: 30

Khách Sạn Kiều Đành

 • Địa chỉ: N9 khu 6
 • Điện thoại liên hệ: 0969900505
 • Lượng phòng: 12
 • Sức chứa: 35

Khách Sạn Quỳnh Anh

 • Địa chỉ: Lê Duẩn, khu 6
 • Điện thoại liên hệ: 0254.3908.585
 • Lượng phòng: 16
 • Sức chứa: 55

Khách Sạn Hoàng Ngọc

 • Địa chỉ: Nguyễn An Ninh
 • Điện thoại liên hệ: 0254.3830.154 – 0914720222
 • Lượng phòng: 26
 • Sức chứa: 85

Khách Sạn T & T

 • Địa chỉ: N7, khu 6
 • Điện thoại liên hệ: 0254.3830.570 – 0919628406
 • Lượng phòng: 10
 • Sức chứa: 25

Phúc Hậu Hotel

 • Địa chỉ: Tôn Đức Thắng
 • Điện thoại liên hệ: 0942718957
 • Lượng phòng: 11
 • Sức chứa: 36

Khách Sạn Mini Phương Thảo

 • Địa chỉ: Trần Phú, Khu 7
 • Điện thoại liên hệ: 0254.3830526 – 0123759997
 • Lượng phòng: 8
 • Sức chứa: 12

Khách Sạn Hồng Ngọc

 • Địa chỉ: Nguyễn An Ninh
 • Điện thoại liên hệ: 0254.3830.417
 • Lượng phòng: 19
 • Sức chứa: 53

Nhà Nghỉ Phương Vy

 • Địa chỉ: Nguyễn Văn Linh
 • Điện thoại liên hệ: 0254.3508.587
 • Lượng phòng: 6
 • Sức chứa: 24

Nhà Nghỉ Thanh Long

 • Địa chỉ: Tôn Đức Thắng
 • Điện thoại liên hệ: 0254.3830.107 – 0913186803
 • Lượng phòng: 10
 • Sức chứa: 30

Khách Sạn Mini Thanh Xuân

 • Địa chỉ: Tôn Đức Thắng
 • Điện thoại liên hệ: 0254.3830.261 – 0973640913
 • Lượng phòng: 9
 • Sức chứa: 28

Nhà Nghỉ Sa La

 • Địa chỉ: Tôn Đức Thắng
 • Điện thoại liên hệ: 0919232786
 • Lượng phòng: 6
 • Sức chứa: 24

Nhà Nghỉ Khánh Linh

 • Địa chỉ: Phạm Văn Đồng
 • Điện thoại liên hệ: 0254.3608.018
 • Lượng phòng: 9
 • Sức chứa: 20

Nhà Nghỉ Uyên’s House

 • Địa chỉ: Phạm Văn Đồng
 • Điện thoại liên hệ: 0938150824
 • Lượng phòng: 7
 • Sức chứa: 28

Nhà Nghỉ Thái Hòa 2

 • Địa chỉ: Phạm Văn Đồng
 • Điện thoại liên hệ: 0254.3830.770 – 0913174092
 • Lượng phòng: 7
 • Sức chứa: 19

Nhà Nghỉ Thái Hòa

 • Địa chỉ: Phạm Văn Đồng
 • Điện thoại liên hệ: 0254.3830.770 – 0913174092
 • Lượng phòng: 8
 • Sức chứa: 32

Khách Sạn Mini –  Ba Đoàn I

 • Địa chỉ: Tôn Đức Thắng
 • Điện thoại liên hệ: 0254.3830.181 – 0983567153
 • Lượng phòng: 12
 • Sức chứa: 40

Khách Sạn Mini Thanh Ngọc

 • Địa chỉ: Tôn Đức Thắng
 • Điện thoại liên hệ: 0254.3830.219 – 0918429258
 • Lượng phòng: 11
 • Sức chứa: 32

Nhà Nghỉ Tiến Tú

 • Địa chỉ: Nguyễn Huệ
 • Điện thoại liên hệ: 0254.3830.339 – 0915675795
 • Lượng phòng: 21
 • Sức chứa: 66

Khách Sạn Mini Tân An

 • Địa chỉ: Lê Duẩn
 • Điện thoại liên hệ: 0254.3830.257 – 0942718957
 • Lượng phòng: 12
 • Sức chứa: 32

Khách Sạn Sài Gòn 68

 • Địa chỉ: Lê Duẩn
 • Điện thoại liên hệ: 0913750485
 • Lượng phòng: 32
 • Sức chứa: 100

Khách Sạn Thu Thảo

 • Địa chỉ: Nguyễn Văn Linh
 • Điện thoại liên hệ: 0254.3830.566
 • Lượng phòng: 28
 • Sức chứa: 72

Nhà Nghỉ Phi Yến

 • Địa chỉ: Tôn Đức Thắng
 • Điện thoại liên hệ: 0254.3630.111
 • Lượng phòng: 10
 • Sức chứa: 30

Khách Sạn Tân Sơn Nhất

 • Địa chỉ: Nguyễn Đức Thuận
 • Điện thoại liên hệ: 0254.627.8777
 • Lượng phòng: 33
 • Sức chứa: 66

Khu Nghỉ dưỡng CamLy

 • Địa chỉ: Bãi Vông, Cỏ Ống
 • Điện thoại liên hệ: 0254.3831.502
 • Lượng phòng: 36
 • Sức chứa: 82

Trung Hậu 2 (Hotel mini)

 • Địa chỉ: Võ Thị Sáu
 • Điện thoại liên hệ: 02543.608.240
 • Lượng phòng: 9
 • Sức chứa: 35

Hotel Thu Phương

 • Địa chỉ: Quy Hoạch
 • Điện thoại liên hệ: 02543.830.007
 • Lượng phòng: 5
 • Sức chứa: 14

7 Condore Homestay

 • Địa chỉ: Nguyễn Đức Thuận
 • Điện thoại liên hệ: 0839259644 – 0918050981
 • Lượng phòng: 2
 • Sức chứa: 4

Khách sạn Blue Sea Côn Đảo

 • Địa chỉ: Nguyễn Đức Thuận
 • Điện thoại liên hệ: 02543.831.889 – 0947289888
 • Lượng phòng: 44
 • Sức chứa: 100

Nhà Nghỉ dưỡng công nhân lao động

 • Địa chỉ: Nguyễn Đức Thuận
 • Điện thoại liên hệ: 0254.3830.939
 • Lượng phòng: 94
 • Sức chứa: 188

Khách Sạn mini Minh Minh

 • Địa chỉ: Nguyễn Huệ
 • Điện thoại liên hệ: 0254.3508.089 – 0854543998
 • Lượng phòng: 10
 • Sức chứa: 32

Nhà Khách Công An

 • Địa chỉ: Nguyễn An Ninh
 • Điện thoại liên hệ: 0254.3830.830
 • Lượng phòng: 38
 • Sức chứa: 95

ViLa Mai Sơn

 • Địa chỉ: Nguyễn Huệ
 • Điện thoại liên hệ: 0918228811
 • Lượng phòng: 7
 • Sức chứa: 14

Khách Sạn IQ

 • Địa chỉ: Tô Hiệu
 • Điện thoại liên hệ: 0917812523
 • Lượng phòng: 12
 • Sức chứa: 38

Nhà Nghỉ Quỳnh Thiên

 • Địa chỉ: Công viên mới, Khu 8
 • Điện thoại liên hệ: 01296791189
 • Lượng phòng: 4
 • Sức chứa: 14

Khách Sạn Anh Đào

 

 • Địa chỉ: Trần Phú, khu 6
 • Điện thoại liên hệ: 0254.3630.170
 • Lượng phòng: 14
 • Sức chứa: 25

Khách Sạn Sang Tuyền

 • Địa chỉ: Nguyễn Huệ
 • Điện thoại liên hệ: 0975618646
 • Lượng phòng: 12
 • Sức chứa: 40

Nhà Nghỉ Hồng Nhân

 • Địa chỉ: Phạm văn Đồng
 • Điện thoại liên hệ: 0907555106- 01633178720
 • Lượng phòng: 4
 • Sức chứa: 12

Nhà Nghỉ Nhật Thảo

 • Địa chỉ: Nguyễn Huệ
 • Điện thoại liên hệ: 0949169330 – 0908969234
 • Lượng phòng: 6
 • Sức chứa: 15
 • Motel Đức Thành
 • Địa chỉ: Phạm Văn Đồng
 • Điện thoại liên hệ: 0942266432
 • Lượng phòng: 7
 • Sức chứa: 25

Nhà Nghỉ An Lộc

 • Địa chỉ: Phạm Văn Đồng
 • Điện thoại liên hệ: 0904339068
 • Lượng phòng: 6
 • Sức chứa: 18

Khách Sạn Tươi Như

 • Địa chỉ: Nội bộ Võ Thị Sáu
 • Điện thoại liên hệ: 0941861028 – 0945503797
 • Lượng phòng: 9
 • Sức chứa: 22

Khách Sạn Mini Hai Nga

 • Địa chỉ: Trần Phú
 • Điện thoại liên hệ: 0919052360
 • Lượng phòng: 10
 • Sức chứa: 30

Nhà Nghỉ Trung Tiến

 • Địa chỉ: Song Hành
 • Điện thoại liên hệ: 0907141469 – 0907699238
 • Lượng phòng: 8
 • Sức chứa: 30

Nhà Khách Huyện ủy

 • Địa chỉ: Trần Phú
 • Điện thoại liên hệ: 0919863825
 • Lượng phòng: 5
 • Sức chứa: 15

Nhà Khách BQLDTLSCM

 • Địa chỉ: Lê Duẩn
 • Điện thoại liên hệ: 0254.3830.134
 • Lượng phòng: 11
 • Sức chứa: 50

Nhà Khách Điện lực  Côn Đảo

 • Địa chỉ: Nguyễn Văn Linh
 • Điện thoại liên hệ: 0254.3830.147
 • Lượng phòng: 12
 • Sức chứa: 40

Homstay Thanh Thúy

 • Địa chỉ: Trần Phú
 • Điện thoại liên hệ: 0922149697
 • Lượng phòng: 2
 • Sức chứa: 6

Minhouse Homestay

 • Địa chỉ: Nguyễn An Ninh
 • Điện thoại liên hệ: 0254.3508.333 – 0777079669 – 01693643785
 • Lượng phòng: 3
 • Sức chứa: 12

Homestay Bon’s house

 • Địa chỉ: Phan Chu Trinh
 • Điện thoại liên hệ: 0254.3608.189
 • Lượng phòng: 3
 • Sức chứa: 12

Homestay Thanh Sơn

 • Địa chỉ: Lê Văn Lương
 • Điện thoại liên hệ: 01674347290
 • Lượng phòng: 2
 • Sức chứa: 8

Nhà Nghỉ Hạnh Minh

 • Địa chỉ: Phạm Quốc Sắc
 • Điện thoại liên hệ: 0976245427
 • Lượng phòng: 9
 • Sức chứa: 18

Côn Sơn City Hotel

 • Địa chỉ: Phạm Văn Đồng
 • Điện thoại liên hệ: 02543.830.834
 • Lượng phòng: 21
 • Sức chứa: 54

Hotel De Condor

 • Địa chỉ: Phan Chu Trinh
 • Điện thoại liên hệ: 0941903908 – 0916901238
 • Lượng phòng: 32
 • Sức chứa: 76

An Phát Hotel

 • Địa chỉ: Phạm Văn Đồng
 • Điện thoại liên hệ: 0969502507
 • Lượng phòng: 13
 • Sức chứa: 32

Khách Sạn Thái Bình

 • Địa chỉ: Nguyễn Đức Thuận
 • Điện thoại liên hệ: 01656915601
 • Lượng phòng: 25
 • Sức chứa: 90

Nhà nghỉ Lan Anh’s Home

 • Địa chỉ: Nguyễn Văn Đồng
 • Điện thoại liên hệ: 0944721630
 • Lượng phòng: 8
 • Sức chứa: 24

Nhà nghỉ Tiến Minh

 • Địa chỉ: Võ Thị Sáu
 • Điện thoại liên hệ: 0963637141 – 0934111141
 • Lượng phòng: 5
 • Sức chứa: 14

Nhà nghỉ Lan Lợi

 • Địa chỉ: Hồ Thanh Tòng
 • Điện thoại liên hệ: 0918267173
 • Lượng phòng: 4
 • Sức chứa: 14

Khách Sạn Ba Đoàn II

 • Địa chỉ: Lê Văn Lương
 • Điện thoại liên hệ: 0971173639
 • Lượng phòng: 11
 • Sức chứa: 40

Nhà nghỉ Thiện Cảnh

 • Địa chỉ: Nguyễn Văn Linh
 • Điện thoại liên hệ: 0947580597
 • Lượng phòng: 5
 • Sức chứa: 15

Loco Homestay

 • Địa chỉ: Lê Văn Lương
 • Điện thoại liên hệ: 0979964089
 • Lượng phòng: 2
 • Sức chứa: 14

Khách sạn Hương Đào

 • Địa chỉ: Trần phú
 • Điện thoại liên hệ: 0984 606 076
 • Lượng phòng: 22
 • Sức chứa: 50

Khách sạn Thảo Lợi

 • Địa chỉ: Lê Văn Lương
 • Điện thoại liên hệ: 0373 015 211
 • Lượng phòng: 13
 • Sức chứa: 50

Ngọc Anh Hotel

 • Địa chỉ: Phạm Văn Đồng
 • Điện thoại liên hệ: 02543830079
 • Lượng phòng: 10
 • Sức chứa: 24

Homestay Minh Anh

 • Địa chỉ: Hồ Thanh Tòng
 • Điện thoại liên hệ: 0917528444
 • Lượng phòng: 4
 • Sức chứa: 12

Homestay Green House

 • Địa chỉ: N7
 • Điện thoại liên hệ: 0395516005
 • Lượng phòng: 8
 • Sức chứa: 26

Khách sạn Khương Tho

 • Địa chỉ: Nguyễn Thị Minh Khai
 • Điện thoại liên hệ: 0965940139
 • Lượng phòng: 15
 • Sức chứa: 50

Homestay Nhà Tôi

 • Địa chỉ: Huỳnh Thúc Kháng
 • Điện thoại liên hệ: 0918180531
 • Lượng phòng: 9
 • Sức chứa: 25

Tiếp tục cập nhật….

Quý khách có thể tải về tại đây: Danh-sách-khách-sạn-tại-Côn-Đảo

Nhằm đáp ứng nhu cầu đi du lịch Côn Đảo của các gia đình , cá nhân , đoàn thể , công ty , chúng tôi cung cấp dịch vụ du lịch tại đảo Côn Đảo từ dịch vụ đặt phòng khách sạn, cho thuê xe du lịch từ 7 – 45 chỗ, cho thuê tàu du lịch, vé thăm quan…. Đến với chúng tôi quý khách hoàn toàn yên tâm về chất lượng dịch vụ và đảm bảo nhận được mức giá ưu đãi nhất từ công ty lữ hành chuyên nghiệp.

5/5 - (2 bình chọn)
Bài trước
Cho thuê xe máy tại Côn Đảo giao xe ngay Cảng Bến Đầm
Bài sau
Trắng đêm “đỡ đẻ” cho rùa
Bạn phải đăng nhập để gửi phản hồi.