Danh bạ tất cả khách sạn, resort, homestay tại Côn Đảo

Vetaucondao.vn đã tiến hành tổng hợp thông tin tất cả khách sạn, resort, homestay tại Côn Đảo với 79 cơ sở lưu trú với 1326 phòng ngủ cùng sức chứa 3434 khách trong một ngày. Quý khách hãy lưu lại đường dẫn (link) để gửi cho bạn bè, người thân tham khảo đặt phòng trước khi đến với Côn Đảo nhé !

Khu nghỉ dưỡng Sixsense

 • Địa chỉ: Bãi Đất Dốc
 • Điện thoại liên hệ: 0254.3831.222 – 0914399380
 • Lượng phòng: 110
 • Sức chứa: 150

Khu nghỉ dưỡng Sixsense

 • Địa chỉ: Bãi Đất Dốc
 • Điện thoại liên hệ: 0254.3831.222 – 0914399380
 • Lượng phòng: 110
 • Sức chứa: 150

Khu nghỉ dưỡng Sixsense

 • Địa chỉ: Bãi Đất Dốc
 • Điện thoại liên hệ: 0254.3831.222 – 0914399380
 • Lượng phòng: 110
 • Sức chứa: 150

Khu nghỉ dưỡng Sixsense

 • Địa chỉ: Bãi Đất Dốc
 • Điện thoại liên hệ: 0254.3831.222 – 0914399380
 • Lượng phòng: 110
 • Sức chứa: 150

Khách Sạn Thiên Tân

 • Địa chỉ: Nguyến Đức Thuận
 • Điện thoại liên hệ: 0254.3630.123
 • Lượng phòng: 52
 • Sức chứa: 130

Khách Sạn Thiên Tân

 • Địa chỉ: Nguyến Đức Thuận
 • Điện thoại liên hệ: 0254.3630.123
 • Lượng phòng: 52
 • Sức chứa: 130

Khách Sạn Thiên Tân

 • Địa chỉ: Nguyến Đức Thuận
 • Điện thoại liên hệ: 0254.3630.123
 • Lượng phòng: 52
 • Sức chứa: 130

Khách Sạn Thiên Tân

 • Địa chỉ: Nguyến Đức Thuận
 • Điện thoại liên hệ: 0254.3630.123
 • Lượng phòng: 52
 • Sức chứa: 130

Con son Iland hotel

 • Địa chỉ: Tôn Đức Thắng
 • Điện thoại liên hệ: 0254.3830.113 – 0989488877
 • Lượng phòng: 11
 • Sức chứa: 25

Khách Sạn Thủy Thành

 • Địa chỉ: Phạm Văn Đồng
 • Điện thoại liên hệ: 0963550333
 • Lượng phòng: 10
 • Sức chứa: 30

Khách Sạn Kiều Đành

 • Địa chỉ: N9 khu 6
 • Điện thoại liên hệ: 0969900505
 • Lượng phòng: 12
 • Sức chứa: 35

Khách Sạn Quỳnh Anh

 • Địa chỉ: Lê Duẩn, khu 6
 • Điện thoại liên hệ: 0254.3908.585
 • Lượng phòng: 16
 • Sức chứa: 55

Khách Sạn Hoàng Ngọc

 • Địa chỉ: Nguyễn An Ninh
 • Điện thoại liên hệ: 0254.3830.154 – 0914720222
 • Lượng phòng: 26
 • Sức chứa: 85

Khách Sạn T & T

 • Địa chỉ: N7, khu 6
 • Điện thoại liên hệ: 0254.3830.570 – 0919628406
 • Lượng phòng: 10
 • Sức chứa: 25

Phúc Hậu Hotel

 • Địa chỉ: Tôn Đức Thắng
 • Điện thoại liên hệ: 0942718957
 • Lượng phòng: 11
 • Sức chứa: 36

Khách Sạn Mini Phương Thảo

 • Địa chỉ: Trần Phú, Khu 7
 • Điện thoại liên hệ: 0254.3830526 – 0123759997
 • Lượng phòng: 8
 • Sức chứa: 12

Khách Sạn Hồng Ngọc

 • Địa chỉ: Nguyễn An Ninh
 • Điện thoại liên hệ: 0254.3830.417
 • Lượng phòng: 19
 • Sức chứa: 53

Nhà Nghỉ Phương Vy

 • Địa chỉ: Nguyễn Văn Linh
 • Điện thoại liên hệ: 0254.3508.587
 • Lượng phòng: 6
 • Sức chứa: 24

Nhà Nghỉ Thanh Long

 • Địa chỉ: Tôn Đức Thắng
 • Điện thoại liên hệ: 0254.3830.107 – 0913186803
 • Lượng phòng: 10
 • Sức chứa: 30

Khách Sạn Mini Thanh Xuân

 • Địa chỉ: Tôn Đức Thắng
 • Điện thoại liên hệ: 0254.3830.261 – 0973640913
 • Lượng phòng: 9
 • Sức chứa: 28

Nhà Nghỉ Sa La

 • Địa chỉ: Tôn Đức Thắng
 • Điện thoại liên hệ: 0919232786
 • Lượng phòng: 6
 • Sức chứa: 24

Nhà Nghỉ Khánh Linh

 • Địa chỉ: Phạm Văn Đồng
 • Điện thoại liên hệ: 0254.3608.018
 • Lượng phòng: 9
 • Sức chứa: 20

Nhà Nghỉ Uyên’s House

 • Địa chỉ: Phạm Văn Đồng
 • Điện thoại liên hệ: 0938150824
 • Lượng phòng: 7
 • Sức chứa: 28

Nhà Nghỉ Thái Hòa 2

 • Địa chỉ: Phạm Văn Đồng
 • Điện thoại liên hệ: 0254.3830.770 – 0913174092
 • Lượng phòng: 7
 • Sức chứa: 19

Nhà Nghỉ Thái Hòa

 • Địa chỉ: Phạm Văn Đồng
 • Điện thoại liên hệ: 0254.3830.770 – 0913174092
 • Lượng phòng: 8
 • Sức chứa: 32

Nhà Nghỉ Thái Hòa

 • Địa chỉ: Phạm Văn Đồng
 • Điện thoại liên hệ: 0254.3830.770 – 0913174092
 • Lượng phòng: 8
 • Sức chứa: 32

Khách Sạn Mini –  Ba Đoàn I

 • Địa chỉ: Tôn Đức Thắng
 • Điện thoại liên hệ: 0254.3830.181 – 0983567153
 • Lượng phòng: 12
 • Sức chứa: 40

Khách Sạn Mini Thanh Ngọc

 • Địa chỉ: Tôn Đức Thắng
 • Điện thoại liên hệ: 0254.3830.219 – 0918429258
 • Lượng phòng: 11
 • Sức chứa: 32

Nhà Nghỉ Tiến Tú

 • Địa chỉ: Nguyễn Huệ
 • Điện thoại liên hệ: 0254.3830.339 – 0915675795
 • Lượng phòng: 21
 • Sức chứa: 66

Khách Sạn Mini Tân An

 • Địa chỉ: Lê Duẩn
 • Điện thoại liên hệ: 0254.3830.257 – 0942718957
 • Lượng phòng: 12
 • Sức chứa: 32

Khách Sạn Sài Gòn 68

 • Địa chỉ: Lê Duẩn
 • Điện thoại liên hệ: 0913750485
 • Lượng phòng: 32
 • Sức chứa: 100

Khách Sạn Thu Thảo

 • Địa chỉ: Nguyễn Văn Linh
 • Điện thoại liên hệ: 0254.3830.566
 • Lượng phòng: 28
 • Sức chứa: 72

Nhà Nghỉ Phi Yến

 • Địa chỉ: Tôn Đức Thắng
 • Điện thoại liên hệ: 0254.3630.111
 • Lượng phòng: 10
 • Sức chứa: 30

Khách Sạn Tân Sơn Nhất

 • Địa chỉ: Nguyễn Đức Thuận
 • Điện thoại liên hệ: 0254.627.8777
 • Lượng phòng: 33
 • Sức chứa: 66

Khu Nghỉ dưỡng CamLy

 • Địa chỉ: Bãi Vông, Cỏ Ống
 • Điện thoại liên hệ: 0254.3831.502
 • Lượng phòng: 36
 • Sức chứa: 82

Trung Hậu 2 (Hotel mini)

 • Địa chỉ: Võ Thị Sáu
 • Điện thoại liên hệ: 02543.608.240
 • Lượng phòng: 9
 • Sức chứa: 35

Hotel Thu Phương

 • Địa chỉ: Quy Hoạch
 • Điện thoại liên hệ: 02543.830.007
 • Lượng phòng: 5
 • Sức chứa: 14

7 Condore Homestay

 • Địa chỉ: Nguyễn Đức Thuận
 • Điện thoại liên hệ: 0839259644 – 0918050981
 • Lượng phòng: 2
 • Sức chứa: 4

Khách sạn Blue Sea Côn Đảo

 • Địa chỉ: Nguyễn Đức Thuận
 • Điện thoại liên hệ: 02543.831.889
 • 0947289888
 • Lượng phòng: 44
 • Sức chứa: 100
Nhà Nghỉ dưỡng công nhân lao động

 • Địa chỉ: Nguyễn Đức Thuận
 • Điện thoại liên hệ: 0254.3830.939
 • Lượng phòng: 94
 • Sức chứa: 188

Khách Sạn mini Minh Minh

 • Địa chỉ: Nguyễn Huệ
 • Điện thoại liên hệ: 0254.3508.089 – 0854543998
 • Lượng phòng: 10
 • Sức chứa: 32

Nhà Khách Công An

 • Địa chỉ: Nguyễn An Ninh
 • Điện thoại liên hệ: 0254.3830.830
 • Lượng phòng: 38
 • Sức chứa: 95

ViLa Mai Sơn

 • Địa chỉ: Nguyễn Huệ
 • Điện thoại liên hệ: 0918228811
 • Lượng phòng: 7
 • Sức chứa: 14

Khách Sạn IQ

 • Địa chỉ: Tô Hiệu
 • Điện thoại liên hệ: 0917812523
 • Lượng phòng: 12
 • Sức chứa: 38

Nhà Nghỉ Quỳnh Thiên

 • Địa chỉ: Công viên mới, Khu 8
 • Điện thoại liên hệ: 01296791189
 • Lượng phòng: 4
 • Sức chứa: 14

Khách Sạn Anh Đào

 • Địa chỉ: Trần Phú, khu 6
 • Điện thoại liên hệ: 0254.3630.170
 • Lượng phòng: 14
 • Sức chứa: 25

Khách Sạn Sang Tuyền

 • Địa chỉ: Nguyễn Huệ
 • Điện thoại liên hệ: 0975618646
 • Lượng phòng: 12
 • Sức chứa: 40

Nhà Nghỉ Hồng Nhân

 • Địa chỉ: Phạm văn Đồng
 • Điện thoại liên hệ: 0907555106- 01633178720
 • Lượng phòng: 4
 • Sức chứa: 12

Nhà Nghỉ Nhật Thảo

 • Địa chỉ: Nguyễn Huệ
 • Điện thoại liên hệ: 0949169330 – 0908969234
 • Lượng phòng: 6
 • Sức chứa: 15

Motel Đức Thành

 • Địa chỉ: Phạm Văn Đồng
 • Điện thoại liên hệ: 0942266432
 • Lượng phòng: 7
 • Sức chứa: 25

Nhà Nghỉ An Lộc

 • Địa chỉ: Phạm Văn Đồng
 • Điện thoại liên hệ: 0904339068
 • Lượng phòng: 6
 • Sức chứa: 18

Khách Sạn Tươi Như

 • Địa chỉ: Nội bộ Võ Thị Sáu
 • Điện thoại liên hệ: 0941861028 – 0945503797
 • Lượng phòng: 9
 • Sức chứa: 22

Khách Sạn Mini Hai Nga

 • Địa chỉ: Trần Phú
 • Điện thoại liên hệ: 0919052360
 • Lượng phòng: 10
 • Sức chứa: 30

Nhà Nghỉ Trung Tiến

 • Địa chỉ: Song Hành
 • Điện thoại liên hệ: 0907141469 – 0907699238
 • Lượng phòng: 8
 • Sức chứa: 30

Nhà Khách Huyện ủy

 • Địa chỉ: Trần Phú
 • Điện thoại liên hệ: 0919863825
 • Lượng phòng: 5
 • Sức chứa: 15

Nhà Khách BQLDTLSCM

 • Địa chỉ: Lê Duẩn
 • Điện thoại liên hệ: 0254.3830.134
 • Lượng phòng: 11
 • Sức chứa: 50

Nhà Khách Điện lực  Côn Đảo

 • Địa chỉ: Nguyễn Văn Linh
 • Điện thoại liên hệ: 0254.3830.147
 • Lượng phòng: 12
 • Sức chứa: 40

Homstay Thanh Thúy

 • Địa chỉ: Trần Phú
 • Điện thoại liên hệ: 0922149697
 • Lượng phòng: 2
 • Sức chứa: 6

Minhouse Homstay

 • Địa chỉ: Nguyễn An Ninh
 • Điện thoại liên hệ: 0254.3508.333 – 0777079669 – 01693643785
 • Lượng phòng: 3
 • Sức chứa: 12

Homestay Bon’s house

 • Địa chỉ: Phan Chu Trinh
 • Điện thoại liên hệ: 0254.3608.189
 • Lượng phòng: 3
 • Sức chứa: 12

Homestay Thanh Sơn

 • Địa chỉ: Lê Văn Lương
 • Điện thoại liên hệ: 01674347290
 • Lượng phòng: 2
 • Sức chứa: 8

Nhà Nghỉ Hạnh Minh

 • Địa chỉ: Phạm Quốc Sắc
 • Điện thoại liên hệ: 0976245427
 • Lượng phòng: 9
 • Sức chứa: 18

Côn Sơn City Hotel

 • Địa chỉ: Phạm Văn Đồng
 • Điện thoại liên hệ: 02543.830.834
 • Lượng phòng: 21
 • Sức chứa: 54

Hotel De Condor

 • Địa chỉ: Phan Chu Trinh
 • Điện thoại liên hệ: 0941903908 – 0916901238
 • Lượng phòng: 32
 • Sức chứa: 76

An Phát Hotel

 • Địa chỉ: Phạm Văn Đồng
 • Điện thoại liên hệ: 0969502507
 • Lượng phòng: 13
 • Sức chứa: 32

Khách Sạn Thái Bình

 • Địa chỉ: Nguyễn Đức Thuận
 • Điện thoại liên hệ: 01656915601
 • Lượng phòng: 25
 • Sức chứa: 90

Nhà nghỉ Lan Anh’s Home

 • Địa chỉ: Nguyễn Văn Đồng
 • Điện thoại liên hệ: 0944721630
 • Lượng phòng: 8
 • Sức chứa: 24

Nhà nghỉ Tiến Minh

 • Địa chỉ: Võ Thị Sáu
 • Điện thoại liên hệ: 0963637141 – 0934111141
 • Lượng phòng: 5
 • Sức chứa: 14

Nhà nghỉ Lan Lợi

 • Địa chỉ: Hồ Thanh Tòng
 • Điện thoại liên hệ: 0918267173
 • Lượng phòng: 4
 • Sức chứa: 14

Khách Sạn Ba Đoàn II

 • Địa chỉ: Lê Văn Lương
 • Điện thoại liên hệ: 0971173639
 • Lượng phòng: 11
 • Sức chứa: 40

Nhà nghỉ Thiện Cảnh

 • Địa chỉ: Nguyễn Văn Linh
 • Điện thoại liên hệ: 0947580597
 • Lượng phòng: 5
 • Sức chứa: 15

Loco Homestay

 • Địa chỉ: Lê Văn Lương
 • Điện thoại liên hệ: 0979964089
 • Lượng phòng: 2
 • Sức chứa: 14

Khách sạn Hương Đào

 • Địa chỉ: Trần phú
 • Điện thoại liên hệ: 0984 606 076
 • Lượng phòng: 22
 • Sức chứa: 50

Khách sạn Thảo Lợi

 • Địa chỉ: Lê Văn Lương
 • Điện thoại liên hệ: 0373 015 211
 • Lượng phòng: 13
 • Sức chứa: 50

Ngọc Anh Hotel

 • Địa chỉ: Phạm Văn Đồng
 • Điện thoại liên hệ: 02543830079
 • Lượng phòng: 10
 • Sức chứa: 24

Homestay Minh Anh

 • Địa chỉ: Hồ Thanh Tòng
 • Điện thoại liên hệ: 0917528444
 • Lượng phòng: 4
 • Sức chứa: 12

Homestay Green House

 • Địa chỉ: N7
 • Điện thoại liên hệ: 0395516005
 • Lượng phòng: 8
 • Sức chứa: 26

Khách sạn Khương Tho

 • Địa chỉ: Nguyễn Thị Minh Khai
 • Điện thoại liên hệ: 0965940139
 • Lượng phòng: 15
 • Sức chứa: 50

Homestay Nhà Tôi

 • Địa chỉ: Huỳnh Thúc Kháng
 • Điện thoại liên hệ: 0918180531
 • Lượng phòng: 9
 • Sức chứa: 25

 

Liên hệ đặt vé tàu cao tốc Côn Đảo Express chạy tuyến Vũng Tàu – Côn Đảo và Côn Đảo – Vũng Tàu, quý khách vui lòng gọi đến số HOTLINE: 088 937 1234 – 088 927 1234

CÁC ĐẠI LÝ VÉ TÀU CAO TỐC CÔN ĐẢO – VŨNG TÀU

1. Liên hệ mua và giao vé tại Côn Đảo: 0987 556 294

Địa chỉ: Số 25 đường Võ Thị Sáu, huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

2. Liên hệ mua và giao vé tại TP Bà Rịa: 0389546426

Địa chỉ: Số 100 Phạm Văn Đồng, Phước Trung, TP Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

3. Liên hệ mua và giao vé tại TP Vũng Tàu: 088 937 1234

Địa chỉ: Số 30 Nguyễn Du, Phường 1, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Để đặt vé cho các đoàn từ 10 người trở lên, quý khách vui lòng liên hệ HOTLINE: 088 937 1234  – 0938 948 549

 

 

 

5/5 - (1 bình chọn)
Bài trước
Côn Sơn Blue Sea Hotel
Bài sau
Hạ thủy tàu cao tốc hai thân Trưng Trắc dự kiến chạy tuyến Vũng Tàu – Côn Đảo – Trần Đề
Bạn phải đăng nhập để gửi phản hồi.