Côn Đảo quá tải khách, đề nghị không cấp thêm tàu cao tốc