Bãi biển không có dân nhưng vẫn đầy rác tại Côn Đảo