Đấu tranh đòi thi hành Hiệp định Paris của tù nhân chính trị Côn Đảo

Nhà tù Côn Đảo – chứng tích tội ác của thực dân Pháp và đế quốc Mỹ đối với nhân dân ta. Tại đây, Mỹ – ngụy đã thực hiện một chính sách và chế độ đối rất tàn bạo 1. Những ngày cuối tháng 12/1972, sự lật lọng của Mỹ và chính quyền Sài … Đọc tiếp Đấu tranh đòi thi hành Hiệp định Paris của tù nhân chính trị Côn Đảo