06

Đầu thế kỷ 18, Công ty Đông Ấn của Anh đổ bộ lên Pulo Condore, tức Côn Đảo ngày nay, và cho xây dựng một đồn lũy cùng với một nhà kho sau khi đã đóng cửa thương điếm ở Chusan (tức Zhoushan, Trung Hoa). Nhưng sau một thời gian ngắn, sự hiện diện của họ trên đảo này đã kết thúc bằng một cuộc tấn công đẫm máu. Về sự kiện này, các tài liệu bằng tiếng Việt, tiếng Pháp và tiếng Anh có nhiều khác biệt. Thông tin mà độc giả thường bắt gặp trên các tài liệu được phổ biến rộng rãi hiện nay đại loại như sau:

Website được thiết kế và vận hành bởi Tý Hon Media