Tháng Bảy

Ngày 1/5/1975, Côn Đảo được giải phóng. Khi được hỏi Côn Đảo cần gì để đất liền chi viện ngay, đồng chí đại diện cho Đảo ủy lâm thời đã nghẹn ngào trả lời: “Chúng tôi không cần gì cả. Chúng tôi chỉ cần ảnh Bác Hồ”.

Website được thiết kế và vận hành bởi Tý Hon Media